3/6/10

Νέα Διαδικασία ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ από το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού

Υπενθυμίζουμε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού έχει θέσει σε πιλοτική εφαρμογή Νέα διαδικασία επιχορηγήσεων όλων των φορέων που αναπτύσσουν πολιτιστική δραστηριότητα.
Αίτημα για επιχορήγηση μπορεί να υποβληθεί μόνο μέσω του ιστότοπου
http://drasis.culture.gr/(πύλη πολιτιστικών φορέων), αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή του φορέα στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων, μέσω του ίδιου διαδικτυακού τόπου.Αιτήματα επιχορήγησης για δράσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2010 πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2010. Δεν θα επιχορηγηθούν δράσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Θα εξετασθούν μόνο τα αιτήματα που θα έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τη νέα διαδικασία.


Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία, στοιχεία επικοινωνίας με τις αρμόδιες διευθύνσεις και οδηγίες για την εγγραφή στο μητρώο και την υποβολή αιτήματος επιχορήγησης μπορείτε να βρείτε στην πύλη πολιτιστικών φορέων (http://drasis.culture.gr/ ). Εκεί θα ανακοινώνονται οι προθεσμίες υποβολής αιτημάτων, τα τελικά αποτελέσματα και χρήσιμες πληροφορίες για τους πολιτιστικούς φορείς.


Visit our sites: / Επισκεφθείτε τις σελίδες μας:
http://www.greektouristguides.com/
http://www.greektouristguides.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου